Andreas Jennische

Andreas Jennische

Bruksjournalistikens största försvarare. Nu på DN Sthlm. Tidigare på Fastighetsnytt / Byggindustrin / Stockholmdirekt.